مجله‌ی سرخوشی

هنر در فضای عمومی: هنر مداخله‌گر

پرونده‌ی پیش رو، مجموعه‌ای است از جستجوها، گفتگوها و متن‌ها و کاویدن آرشیوهای مختلف ذیل موضوع «هنر در فضای عمومی» و با تأکید بر «هنر مداخله‌گر».

این مجموعه به همّت شقایق کامیار، دبیر پرونده و به لطف و همیاری جمعی از هنرمندان و محققان گردآمده است، امید آنکه به‌رغم محدودیت‌ها، خواندنی باشد.

باب پرونده ‌«هنر در فضای عمومی …» در مجله‌ی سرخوشی گشوده خواهد بود. چراکه گستردگی موضوع بیش از توان ماست. با همکاری شما این پرونده می‌تواند پربارتر و جامع‌تر باشد.

پرونده شماره صفر

سرخوشی در شکل حاضر به کالبد مجله‌ای آنلاین درآمده است که به‌صورت جمعی و با گروه‌های موازی ثابت و مهمان به‌روز می‌شود. آنچه آن را «شماره‌ی صفر» می‌خوانیم و در آرشیو موجود است، تلاش‌هایی بود در بازه‌ای یک‌ساله در یک فاز جعبه‌شن که روی سایت قرار دارد، بدون آنکه نمایه و انعکاس و همرسانی خاصی روی شبکه‌های اجتماعی داشته باشد.