مجله‌ی سرخوشی

روایت‌های شهری

ممکن و معمول است که در جمعی نشسته باشیم و هر از چندگاهی به گلایه های شهری بپردازیم٬ اینکه امروز مسائل شهری به سبد مسائل خانوار اضافه شده و آنچه در شهر رخ میدهد دارای تاثیر مستقیم در زندگی روزمره پنداشته می شود٬مرهون تلاش های فعالان و هنرمندانی است که شهر را کارماده کار خود قرار داده اند و به آن پرداخته اند.

در این صفحه سعی در جمع آوری داستان‌هایی داریم که همیشه در جمع ها می شنویم که فلان محله دچار این مشکل شده یا بهمان پل این مصیبت ها را به بار آورده است. این نوشته ها قرار است که بستری باشند برای تحلیل و بررسی بیشتر به فراخور حال و سلیقه خوانندگان.